ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH – PHẦN MỞ RỘNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Share :

Chiều 30/11/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định – Phần mở rộng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự Đại hội có 135 đại biểu chính thức, đại diện cho 371 đoàn viên công đoàn, viên chức lao động tại bệnh viện. Trong thời gian qua, Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật như Luật công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của công đoàn cấp trên; thực hiện quy chế làm việc; chủ động xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện cụ thể của bệnh viện, góp phần cùng thành tựu đạt được của ngành Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – chủ tịch Công đoàn lâm thời tuyên bố lý do khai mạc đại hội

        Về mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định – Phần mở rộng đã đề ra những mục tiêu chính sau:

  • Phấn đấu đạt 100% cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
  • Phấn đấu 100% CBCCVCLĐ có đủ điều kiện, đều gia nhập tổ chức công đoàn.
  • Hàng năm CĐCS phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đảm bảo quy định. Phấn đấu hàng năm CĐCS đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh
  • Phấn đấu 30% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.
  • Phấn đấu 100% nữ CBCCVCLĐ tích cực thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
  • Phấn đấu hàng năm xây dựng cơ quan đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá.
  • Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng, xem xét và kết nạp từ 20 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Đại hội thành công tốt đẹp, đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định – Phần mở rộng, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 7 thành viên (trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, 01 Trưởng Ban nữ công và 3 ủy viên Ban Thường vụ) có đủ phẩm chất, năng lực để điều hành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Ông Võ Song Vân – Phó TGĐ Cty CP Bệnh viện Đa khoa Bình Định (bên phải) được tín nhiệm làm Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định – Phần mở rộng, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 7 thành viên

Ảnh lưu niệm tập thể

Nguồn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định – Phần mở rộng.

1900 96 96 39
Scroll to Top

Gửi câu hỏi cho Bác sĩ Bệnh viện Bình Định

Đăng ký khám và tư vấn tại Bệnh Viện bình định

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.