Bảng giá dịch vụ y tế

Bảng giá dịch vụ y tế

Bảng giá Dịch vụ y tế STT Danh mục Dịch vụ y tế  Giá Dịch Vụ Giá BHYT I Khám bệnh 1 Khám và tư vấn dinh dưỡng 50,000 2 Mời khám chuyên khoa 50,000 3 Khám Nội tổng hợp(KSK) 50,000 30,500 4 Khám Ngoại tổng hợp(KSK) 50,000 30,500 5 Khám cấp cứu 100,000 6

Bảng giá Phẫu thuật – Thủ thuật

Bảng giá Phẫu thuật – Thủ thuật STT Danh mục Phẫu thuật Thủ thuật  Giá DV  Giá BHYT 1 Rửa bàng quang[Chưa bao gồm hóa chất.] 198,000 198,000 2 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm 1,056,000 828,000 3 Sinh thiết hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm 1,056,000 828,000 4 Sinh thiết

Bảng giá Dịch vụ Cận lâm sàng

Bảng giá Dịch vụ Cận lâm sàng STT Danh mục Cận lâm sàng  Giá DV  Giá BHYT 1 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang [ từ 1-32 dãy] 900,000 522,000 2 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang[ từ 1-32 dãy- Đã bao gồm thuốc cản quang.] 1,300,000 632,000 3

Bảng Giá Dịch Vụ Kỹ Thuật

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TT Tên dịch vụ kỹ thuật Mức thu Mức BHYT KHÁM BỆNH 1 Khám và tư vấn dinh dưỡng 50,000 2 Mời khám chuyên khoa 50,000 3 Khám Nội tổng hợp(KSK) 50,000 30,500 4 Khám Ngoại tổng hợp(KSK) 50,000 30,500 5 Khám cấp cứu 100,000 6 Khám cho người

1900 96 96 39
Di chuyển lên đầu

Gửi câu hỏi cho Bác sĩ Bệnh viện Bình Định

Đăng ký khám và tư vấn tại Bệnh Viện bình định

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.