Bảo hiểm

BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ CHO KHÁCH HÀNG SỞ HỮU THẺ BẢO HIỂM

Bệnh viện Bình Định đã áp dụng hình thức bảo lãnh thanh toán viện phí cho khách hàng sở hữu Thẻ Bảo hiểm của các Công ty Bảo hiểm sau:   DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM INSMART  ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG                                                                                                                      (Cập nhập từ 01/07/2020) STT Tên

1900 96 96 39
Scroll to Top

Gửi câu hỏi cho Bác sĩ Bệnh viện Bình Định

Đăng ký khám và tư vấn tại Bệnh Viện bình định

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.