BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ CHO KHÁCH HÀNG SỞ HỮU THẺ BẢO HIỂM

Share :

Bệnh viện Bình Định đã áp dụng hình thức bảo lãnh thanh toán viện phí cho khách hàng sở hữu Thẻ Bảo hiểm của các Công ty Bảo hiểm sau:

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM INSMART
 ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
                                                                                                                     (Cập nhập từ 01/07/2020)
STT Tên Công ty  Tên tiếng Anh
1 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) Post & Telecom Insurance Corp (TPA service)
2 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) AIA life Insurance (Vietnam) (TPA service)
3 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) Military Insurance Corp (TPA service)
4 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) PJICO (TPA service)
5 Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine BaoViet Tokio Marine (TPA service)
6 Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam Mitsui Sumitomo Insurance Group (TPA service)
7 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sunlife Sunlife Life Insurance (TPA service)
8 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) Global Insurance Corp (TPA service)
9 Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (UIC) UIC Insurance/Sompo Insurance (TPA service)
10 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam Fubon Insurance (TPA Service)
11 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn (BSH) BSH Insurance (TPA Service)
12 Công ty TNHH Manulife Việt Nam Manulife (TPA Service)
13 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng Phu Hung Assurance Corp (TPA Service)
14 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Hanwha Life (TPA service)
15 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life (TPA service)
16 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam FWD (TPA service)
17 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) Vietnam National Aviation Insurance Corporate
(TPA Service)
18 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh Bao Minh Insurance (TPA service)
19 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long Bao Long Insurance (TPA service)
20 Công ty Bảo hiểm Marine Benefits (Na Uy) Marine Benefits Inc. (TPA service)
21 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam Prudential Vietnam Assurance Private Ltd (TPA service)
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM PACIFIC CROSS
 ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
STT Tên Công ty Tên tiếng Anh
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương Hung Vuong Assurance Corporation
Pacific Cross Hongkong (PCI)
Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Dai-ichi Life Insurance
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam AIA life Insurance (Vietnam) (TPA service)
Công Ty Bảo Hiểm A+ A+ International Healthcare
Công ty TNHH Bảo Hiểm Bảo Việt Tokio Marine BaoViet Tokio Marine (TPA service)
CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT 
STT Tên Công ty Tên tiếng Anh
1 Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Baoviet Insurance

Khách hàng sẽ được Công ty Bảo hiểm bảo lãnh thanh toán viện phí tại Bệnh viện và khách hàng chỉ phải thanh toán cho Bệnh viện phần chi phí không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc không được chấp nhận.

Quý khách có thể gọi hotline 1900969639 để được tư vấn chi tiết!

Nguồn: Bệnh viện Bình Định.

1900 96 96 39
Di chuyển lên đầu

Gửi câu hỏi cho Bác sĩ Bệnh viện Bình Định

Đăng ký khám và tư vấn tại Bệnh Viện bình định

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.