Quy trình kỹ thuật

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ Y tế: Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là là tài liệu hướng dẫn về thực hành chuyên môn kỹ thuật cho từng chuyên ngành, là một chuỗi các hoạt động/các bước theo trình tự hướng đến hoặc được thực hiện trên một cá nhân với mục tiêu cải thiện sức khỏe, chẩn đoán hay điều trị một bệnh hoặc một chấn thương.
Quy trình kỹ thuật do Bệnh viện ban hành phải đảm bảo 03 yêu cầu:

1. Thể thức và bố cục thực hiện theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh. Cụ thể thực hiện tại Bệnh viện gồm các phần như sau:
(1) Đại cương về kỹ thuật
(2) Chỉ định
(3) Chống chỉ định
(4) Chuẩn bị:
Người thực hiện.
Phương tiện.
Người bệnh.
Hồ sơ bệnh án
(5) Các bước tiến hành.
(6) Theo dõi và xử trí tai biến.
(7) Văn bản, tài liệu làm căn cứ để xây dựng quy trình.
* Đối với quy trình kỹ thuật xét nghiệm thực hiện theo Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ Y tế về việc xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.Cụ thể thực hiện tại Bệnh viện gồm các phần như sau:
Trang đầu tiên.
(1) Mục đích
(2) Phạm vi áp dụng
(3) Trách nhiệm
(4) Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt
(5) Nguyên lý
(6) Trang thiết bị và vật tư
(7) Kiểm tra chất lượng
(8) An toàn
(9) Nội dung thực hiện
(10) Diễn giải kết quả và báo cáo
(11) Lưu ý (cảnh báo)
(12) Lưu trữ hồ sơ
(13) Tài liệu liên quan
(14) Tài liệu tham khảo
2. Nội dung không được trái với quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành.Khi tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế có sự điều chỉnh, sửa đổi hoặc có những quy định mới của Bộ Y tế khác với nội dung trong quy trình thì nội dung của quy trình cũng phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đối với những quy trình chưa được Bộ Y tế hướng dẫn thì được tham khảo tài liệu của các Hội nghề nghiệp hoặc các đơn vị chuyên môn như cơ sở đào tạo; Bệnh viện tuyến Trung ương.
3. Thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình xây dựng và ban hành:
(1) Trưởng khoa xây dựng quy trình kỹ thuật thuộc phạm vi thực hiện.
(2) Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp thẩm định.
(3) Hội đồng Thuốc và điều trị phân tích và kết luận.
(4) Giám đốc Bệnh viện ban hành.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH
1. Quy trình kỹ thuật cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn
2. Quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh
3. Quy trình kỹ thuật chụp và nút hóa chất đông mạch điều trị ung thư Gan
4. Quy trình kỹ thuật đo dấu hiệu sinh tồn
5. Quy trình kỹ thuật nông và đặt Stent động mạch vành
6. Quy trình kỹ thuật thay băng, cắt chỉ, rửa chân ống dẫn lưu
7.  Quy trình kỹ thuật tiêm thuốc
8. Quy trình kỹ thuật truyền dịch
9. QUY TRÌNH XỬ LÝ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DƯƠNG TÍNH – NGOẠI TRÚ
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT
DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Quyết định 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền.     .doc
– Quyết định 1807/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.    .doc
– Quyết định 2831/QĐ-BYT ngày 04/7/2019 của Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa    .doc
– Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18/6/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3).     .doc
– Quyết định 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.    .doc
– Quyết định số 6769 /QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh.      .doc
– Quyết định 3449/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ.   .doc
– Quyết định 3448/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Vi phẫu.    .doc
– Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo.     .doc
– Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng.    .doc
– Quyết định số 4790/QĐ-BYT của ngày 25/10/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu.   .doc
– Quyết định số 5732/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch.   .doc
– Quyết định số 5731/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành  Phẫu thuật Tiết niệu.   .doc
– Quyết định số 5730/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành Phẫu thuật Tiêu hóa.     .doc
– Quyết định số 5729/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành Phẫu thuật cột sống.     .doc
– Quyết định số 5728/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình.   .doc
– Quyết định số 5590/QĐ-BYT ngày 13/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật thần kinh.     .doc
– Quyết định số 5344/QĐ-BYT ngày 28/11/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa.     .doc
– Quyết định 3725/QĐ-BYT ngày 16/8/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     .doc
– Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Huyết học -Truyền máu- Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử.    .doc
– Quyết định 3332/QĐ-BYT ngày 19/7/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình hoạt động truyền máu.   .doc
– Quyết định số 898/QĐ-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed.    .doc
– Quyết định số 7708/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình phẫu thuật nội soi.     .doc
– Quyết định 5554/QĐ-BYT ngày 04/10/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Rửa phổi toàn bộ.     .doc
– Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 07/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa.      .doc
– Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 19/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hoá.     .doc
– Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh.   .pdf
– Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình.    .doc
– Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực.    .doc
– Quyết định số 4421/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống.   .pdf
– Quyết định số 4420/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật.    .doc
– Quyết định số 4419/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu.     .doc
–  Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh.     .pdf
– Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Gây mê hồi sức.     .doc
–  Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ Y tế về việc xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.     .doc
– Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/07/2015 của Bộ Y tế Ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.    .doc
– Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch.     .doc
– Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa.    .doc
– Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21/08/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh.    .doc
– Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử.     .doc
– Quyết định số 705/QĐ-BYT ngày 28/02/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân.   .doc
– Quyết định số 654/QĐ-BYT ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp.     .pdf     .doc
– Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.    .doc
– Quyết định số 201/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi.  .doc
– Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa – chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh.    .doc
– Quyết định số 199/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên nghành ngoại khoa- chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột     .doc
– Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng.     .doc
– Quyết định 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.    .pdf      .doc
– Quyết định số 5199/QĐ-BYT ngày 25/12/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh- Tế bào học.    .doc
– Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động truyền máu.    .doc
– Quyết định số 3338/QĐ-BYT ngày 09/09/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu     .doc
– Quyết định số 3027/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt.     .doc
– Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24/04/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ Sản.      .doc
– Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện.     .doc
– Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/03/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu.     .doc
– Quyết định 638/QĐ-BYT ngày 28/02/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng.     .pdf
– Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học.   .doc
– Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng.     .doc
– Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa.    .doc
– Thông tư 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn công tác gây mê – hồi sức.    .doc
– Quyết định số 1919/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phong – Da liễu.     .doc
– Quyết định số 1918/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi.      .doc
– Quyết định 4401/QĐ-BYT ngày 09/01/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên ngành Huyết học – Truyền máu – Miễn dịch – Di truyền.     .doc
– Quyết định số 3715/QĐ-BYT ngày 10/10/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện (Tập III).
– Quyết định số 4590/QĐ-BYT ngày 19/12/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện (Tập II).
– Quyết định số 1351/1999/QĐ-BYT ngày 04/5/1999 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện (Tập I)

1900 96 96 39
Scroll to Top

Gửi câu hỏi cho Bác sĩ Bệnh viện Bình Định

Đăng ký khám và tư vấn tại Bệnh Viện bình định

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.