Bài viết

Chi tiết tuyển dụng Điều dưỡng Gây mê – Hồi sức

Stt Vị trí tuyển dụng Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng 3 Điều dưỡng Gây mê – Hồi sức Mô tả công việc chính: –       Có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc ngoại khoa; –       Chuẩn bị Bệnh nhân, phụ Bác sĩ khám trước gây mê; –       Phụ Bác sĩ thực

Chi tiết tuyển dụng Trưởng Bộ phận dịch vụ buồng phòng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG Phòng Tổ chức – Hành chính trân trọng thông báo đến ứng viên dự kiến ứng tuyển vào Bệnh viện Bình Định một số thông tin tuyển dụng; mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng như sau              

Chi tiết tuyển dụng Trưởng Phó phòng Kinh doanh – Marketing

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG Phòng Tổ chức – Hành chính trân trọng thông báo đến ứng viên dự kiến ứng tuyển vào Bệnh viện Bình Định một số thông tin tuyển dụng; mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng như sau:              

Chi tiết tuyển dụng Kỹ sư Vật tư Thiết bị Y tế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG Phòng Tổ chức – Hành chính trân trọng thông báo đến ứng viên dự kiến ứng tuyển vào Bệnh viện Bình Định một số thông tin tuyển dụng; mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng như sau              

Chi tiết tuyển dụng Cử nhân Kỹ thuật viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG Phòng Tổ chức – Hành chính trân trọng thông báo đến ứng viên dự kiến ứng tuyển vào Bệnh viện Bình Định một số thông tin tuyển dụng; mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng như sau:              

Chi tiết tuyển dụng Trưởng Phòng KHTH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Phòng Tổ chức – Hành chính trân trọng thông báo đến ứng viên dự kiến ứng tuyển vào Bệnh viện Bình Định một số thông tin tuyển dụng; mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng như sau:  

Chi tiết tuyển dụng Bác sĩ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG Phòng Tổ chức – Hành chính trân trọng thông báo đến ứng viên dự kiến ứng tuyển vào Bệnh viện Bình Định một số thông tin tuyển dụng; mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng như sau: Vị trí tuyển dụng Mô tả công

GÓI DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

Bệnh viện Bình Định là đơn vị hàng đầu về dịch vụ khám sức khoẻ tổng quát, đặc biệt khám khách đoàn, với các gói khám linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của quý cơ quan – doanh nghiệp. Bệnh viện Bình Định cung cấp dịch vụ huấn luyện Sơ cấp cứu dành cho

GÓI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ VIP

KHÁM SỨC KHỎE CÁN BỘ – CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CƠ QUAN/ DOANH NGHIỆP: CHÍNH XÁC – NHANH CHÓNG – CHUYÊN NGHIỆP Bệnh viện Bình Định là đơn vị hàng đầu về dịch vụ khám sức khoẻ tổng quát, đặc biệt khám khách đoàn, với các gói khám linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu

1900 96 96 39
Di chuyển lên đầu

Gửi câu hỏi cho Bác sĩ Bệnh viện Bình Định

Đăng ký khám và tư vấn tại Bệnh Viện bình định

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.