CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH

Share :

I. Thủ tục yêu cầu cấp bản Tóm tắt Hồ sơ bệnh án (HSBA)

  1. Người bệnh

– Đơn xin cấp bản Tóm tắt HSBA (mẫu có sẵn).

– Giấy tờ tùy thân có ảnh của người bệnh.

– Giấy ra viện hoặc các giấy tờ liên quan đến đợt điều trị của người bệnh.

  1. Người được ủy quyền

2.1 Đối với cơ quan bảo hiểm được ủy quyền

– Giấy giới thiệu.

– Giấy yêu cầu bảo hiểm có điều khoản cam kết ủy quyền. 

– Giấy tờ tùy thân có ảnh của người được giới thiệu.

– Giấy ra viện hoặc các giấy tờ liên quan đến đợt điều trị của người bệnh.

    2.2 Đối với cá nhân được ủy quyền

– Đơn xin cấp bản Tóm tắt HSBA (mẫu có sẵn).

– Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan địa phương/văn phòng công chứng.

– Giấy tờ tùy thân có ảnh của người được ủy quyền.

– Giấy ra viện hoặc các giấy tờ liên quan đến đợt điều trị của người bệnh.

  1. Cơ quan có thẩm quyền

– Giấy giới thiệu hoặc công văn ghi rõ yêu cầu.

– Giấy tờ tùy thân có ảnh của người yêu cầu.

– Giấy ra viện hoặc các giấy tờ liên quan đến đợt điều trị của người bệnh.

  • Thời gian trả kết quả: Sau 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu.
  1. Thủ tục yêu cầu cấp giấy chứng nhận thương tích
  2. Người bệnh

– Giấy xác nhận hoặc biên bản xác minh tai nạn lao động của cơ quan mà người bệnh đang công tác.

– Giấy tờ tùy thân có ảnh của người bệnh.

– Giấy ra viện hoặc các giấy tờ liên quan đến đợt điều trị của người bệnh.

  1. Người được ủy quyền

– Giấy xác nhận hoặc biên bản xác minh tai nạn lao động của cơ quan mà người bệnh đang công tác.

– Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan địa phương/ văn phòng công chứng.

– Giấy tờ tùy thân có ảnh của người được ủy quyền.

– Giấy ra viện hoặc các giấy tờ liên quan đến đợt điều trị của người bệnh.

  1. Cơ quan có thẩm quyền

– Giấy giới thiệu hoặc công văn ghi rõ yêu cầu.

– Giấy tờ tùy thân có ảnh của người yêu cầu.

– Giấy ra viện hoặc các giấy tờ liên quan đến đợt điều trị của người bệnh.

  • Thời gian trả kết quả: Sau 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu.

III. Thủ tục khám sức khỏe (cá nhân, lái xe, định kỳ (khách lẻ)).

  1. Các giấy tờ cần khi đến khám sức khỏe:

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

– Ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày khám sức khỏe.

1900 96 96 39
Scroll to Top

Gửi câu hỏi cho Bác sĩ Bệnh viện Bình Định

Đăng ký khám và tư vấn tại Bệnh Viện bình định

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.