[ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN] Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Share :

Ngày 22/4/2023, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Binh Định đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Trương – Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Định, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Bình Định, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Bình Định; Ông Võ Song Vân – Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Chi bộ – Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Hồ Việt Mỹ – Giám đốc chuyên môn, cùng các đồng chí lãnh đạo các khoa/phòng và 103 đại biểu đại diện cho 364 người lao động của 17 Tổ công đoàn trực thuộc. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Lê Quang Anh, Trưởng phòng Hành chính, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Tô Đình Dân – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Uỷ viên BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023và đồng chí Lê Vi Kha  – Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Uỷ viên BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội ra mắt

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty hiện có 17 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 364 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong điều kiện công ty có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ cán bộ và người lao động của Công ty đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với cán bộ, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong Công ty.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Công ty đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trần Văn Trương đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Công ty đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ I và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Công ty; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua….

Đ/c Trần Văn Trương – Phó Giám đốc Sơ Y tế Bình Định, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Bình Định

Thay mặt Chi ủy Công ty, Bí thư Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Công ty thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Công ty được giao phó.

Đ/c Nguyễn Thanh Phong – Bí thư Chi bộ – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí; Uỷ ban kiểm tra 03 đồng chí và bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Ngành Y tế.

Nguồn : Công đoàn Công ty CP Bệnh viện Bình Định

1900 96 96 39
Scroll to Top

Gửi câu hỏi cho Bác sĩ Bệnh viện Bình Định

Đăng ký khám và tư vấn tại Bệnh Viện bình định

Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.